گزارش تصويري مراسم استقبال از خادمين حرم حضرت امام رضا (ع) در گلزار شهداي شهر هرات

گزارش تصويري مراسم استقبال از خادمين حرم حضرت امام رضا (ع) در گلزار شهداي شهر هرات


گزارش تصويري مراسم استقبال از خادمين حرم حضرت امام رضا (ع) در گلزار شهداي شهر هرات