شناسه : 361250
گزارش تصويري مراسم استقبال از خادمين حرم حضرت امام رضا (ع) در گلزار شهداي شهر هرات

گزارش تصويري مراسم استقبال از خادمين حرم حضرت امام رضا (ع) در گلزار شهداي شهر هرات


گزارش تصويري مراسم استقبال از خادمين حرم حضرت امام رضا (ع) در گلزار شهداي شهر هرات

آدرس کوتاه :