شناسه : 1471173
گزارش تصويري كلنگ زني سايت مخابرات شهرك صنعتي با حضور سرپرست فرمانداري و مدير عامل شركت شركهاي صنعتي

گزارش تصويري كلنگ زني سايت مخابرات شهرك صنعتي با حضور سرپرست فرمانداري و مدير عامل شركت شركهاي صنعتي


 
گزارش تصويري كلنگ زني سايت مخابرات شهرك صنعتي با حضور سرپرست فرمانداري و مدير عامل شركت شركهاي صنعتي

 

آدرس کوتاه :