شناسه : 358460
گزارش تصويري كارگاه آموزشي دستگاههاي تمام مكانيزه شعب اخذ رأي توسط كاربران ، نمايندگان فرماندار و اقشار محتلف مردم در نماز جمعه

گزارش تصويري كارگاه آموزشي دستگاههاي تمام مكانيزه شعب اخذ رأي توسط كاربران ، نمايندگان فرماندار و اقشار محتلف مردم در نماز جمعه


   
گزارش تصويري كارگاه آموزشي دستگاههاي تمام مكانيزه شعب اخذ رأي توسط كاربران ، نمايندگان فرماندار و اقشار محتلف مردم در نماز جمعه

 

 

آدرس کوتاه :