گزارش تصويري طرح سپاس از عملداران حماسه با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي ، ناحيه مقاومت سپاه و بنياد شهيد از خانواده جانبازان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

گزارش تصويري طرح سپاس از عملداران حماسه با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي ، ناحيه مقاومت سپاه و بنياد شهيد از خانواده جانبازان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)


گزارش تصويري طرح سپاس از عملداران حماسه با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي ، ناحيه مقاومت سپاه و بنياد شهيد از خانواده جانبازان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)