شناسه : 358940
گزارش تصويري ضيافت افطاري مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) با حضورفرماندار خاتم

گزارش تصويري ضيافت افطاري مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) با حضورفرماندار خاتم


 
گزارش تصويري ضيافت افطاري مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) با حضورفرماندار خاتم

 

آدرس کوتاه :