شناسه : 358790
گزارش تصويري صعود تيمهاي کوهنوردي آقايان و بانوان شهرستان خاتم بر فراز علم کوه دومین قله مرتفع کشور

گزارش تصويري صعود تيمهاي کوهنوردي آقايان و بانوان شهرستان خاتم بر فراز علم کوه دومین قله مرتفع کشور


   
گزارش تصويري صعود تيمهاي کوهنوردي آقايان و بانوان شهرستان خاتم بر فراز علم کوه دومین قله مرتفع کشور

 

 

آدرس کوتاه :