شناسه : 358710
گزارش تصويري شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و ائمه جمعه شهر هاي هرات و مروست

گزارش تصويري شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و ائمه جمعه شهر هاي هرات و مروست


 
گزارش تصويري شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و ائمه جمعه شهر هاي هرات و مروست

 

آدرس کوتاه :