شناسه : 360340
گزارش تصويري سفر استاندار و هيات همراه به شهرستان خاتم

گزارش تصويري سفر استاندار و هيات همراه به شهرستان خاتم


   
گزارش تصويري سفر استاندار و هيات همراه به شهرستان خاتم

 

 

آدرس کوتاه :