شناسه : 344042

گزارش تصويري سفر استاندار و هيات همراه به بخش مروستآدرس کوتاه :