شناسه : 358420
گزارش تصويري زنگ زمين پاك در دبستان حضرت زينب (س) شهر هرات

گزارش تصويري زنگ زمين پاك در دبستان حضرت زينب (س) شهر هرات


گزارش تصويري زنگ زمين پاك در دبستان حضرت زينب (س) شهر هرات

آدرس کوتاه :