گزارش تصويري رژه موتوري نيروي نظامي و انتظامي و ادارات به مناسبت هفته دفاع مقدس

گزارش تصويري رژه موتوري نيروي نظامي و انتظامي و ادارات به مناسبت هفته دفاع مقدس


گزارش تصويري رژه موتوري نيروي نظامي و انتظامي و ادارات به مناسبت هفته دفاع مقدس