گزارش تصويري راهپيمايي نمازگزاران شهر مروست در اعتراض اهانت به پيامبر اعظم (ص)

گزارش تصويري راهپيمايي نمازگزاران شهر مروست در اعتراض اهانت به پيامبر اعظم (ص)