گزارش تصويري ديدار مدير كل كميته امداد استان با فرماندار شهرستان خاتم

گزارش تصويري ديدار مدير كل كميته امداد استان با فرماندار شهرستان خاتم


گزارش تصويري ديدار مدير كل كميته امداد استان با فرماندار شهرستان خاتم