شناسه : 358390
گزارش تصويري ديدار مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با فرماندار و بازديد ازپروژه هاي روستايي اين اداره در روستاها

گزارش تصويري ديدار مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با فرماندار و بازديد ازپروژه هاي روستايي اين اداره در روستاها


 
گزارش تصويري ديدار مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي با فرماندار و بازديد ازپروژه هاي روستايي اين اداره در روستاها

 

آدرس کوتاه :