شناسه : 1470651
گزارش تصويري ديدار مدير عامل پست بانك استان باسرپرست فرمانداري و بخشدار مركزي پيرامون مسائل مربوط به شعبه پست بانك خاتم

گزارش تصويري ديدار مدير عامل پست بانك استان باسرپرست فرمانداري و بخشدار مركزي پيرامون مسائل مربوط به شعبه پست بانك خاتم


   
گزارش تصويري ديدار مدير عامل پست بانك استان باسرپرست فرمانداري و بخشدار مركزي پيرامون مسائل مربوط به شعبه پست بانك خاتم

 

 

آدرس کوتاه :