شناسه : 358640
گزارش تصويري ديدار فرماندار با نخبگان و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي شهر هرات

گزارش تصويري ديدار فرماندار با نخبگان و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي شهر هرات


گزارش تصويري ديدار فرماندار با نخبگان و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي شهر هرات

آدرس کوتاه :