شناسه : 359930
گزارش تصويري ديدار فرماندار با مدير عامل شركت آب منطقه اي و مدير عامل شركت توزيع برق استان

گزارش تصويري ديدار فرماندار با مدير عامل شركت آب منطقه اي و مدير عامل شركت توزيع برق استان


 
گزارش تصويري ديدار فرماندار با مدير عامل شركت آب منطقه اي و مدير عامل شركت توزيع برق استان

 

آدرس کوتاه :