شناسه : 359430
گزارش تصويري ديدار فرماندار ، بخشدار مركزي از خانواده هوشنگ كريميان متوفي حادثه رعد و برق روستاي اسلام آبادچاه منج

گزارش تصويري ديدار فرماندار ، بخشدار مركزي از خانواده هوشنگ كريميان متوفي حادثه رعد و برق روستاي اسلام آبادچاه منج


     
گزارش تصويري ديدار فرماندار ، بخشدار مركزي از خانواده هوشنگ كريميان متوفي حادثه رعد و برق روستاي اسلام آبادچاه منج

 

 

 

آدرس کوتاه :