گزارش تصويري ديدار فرماندار ، بخشدار مركزي از خانواده هوشنگ كريميان متوفي حادثه رعد و برق روستاي اسلام آبادچاه منج

گزارش تصويري ديدار فرماندار ، بخشدار مركزي از خانواده هوشنگ كريميان متوفي حادثه رعد و برق روستاي اسلام آبادچاه منج


گزارش تصويري ديدار فرماندار ، بخشدار مركزي از خانواده هوشنگ كريميان متوفي حادثه رعد و برق روستاي اسلام آبادچاه منج