گزارش تصويري ديدار با خانواده شهيدان يدالله و غلامرضا دهقان هراتي با حضور مشاور محترم فرهنگي استاندار

گزارش تصويري ديدار با خانواده شهيدان يدالله و غلامرضا دهقان هراتي با حضور مشاور محترم فرهنگي استاندار


گزارش تصويري ديدار با خانواده شهيدان يدالله و غلامرضا دهقان هراتي با حضور مشاور محترم فرهنگي استاندار