شناسه : 344782

گزارش تصويري ديدار با خانواده شهيدان قانع با حضور فرماندار و ديگر مسئولينآدرس کوتاه :