گزارش تصويري ديدار استاندار و هيات همراه با چند تن از خانواده هاي معزز شهداء در بخش مروست

گزارش تصويري ديدار استاندار و هيات همراه با چند تن از خانواده هاي معزز شهداء در بخش مروست