شناسه : 361010
گزارش تصويري ديدار استاندار، معاون استاندار ، مشاور استاندار در امورروحانيون و مسئولين شهرستاني از خانواده معظم شهداء شهر هرات

گزارش تصويري ديدار استاندار، معاون استاندار ، مشاور استاندار در امورروحانيون و مسئولين شهرستاني از خانواده معظم شهداء شهر هرات


 
گزارش تصويري ديدار استاندار، معاون استاندار ، مشاور استاندار در امورروحانيون و مسئولين شهرستاني از خانواده معظم شهداء شهر هرات

 

آدرس کوتاه :