گزارش تصويري ديدار از خانواده هاي جانبازان به مناسبت روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

گزارش تصويري ديدار از خانواده هاي جانبازان به مناسبت روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)


گزارش تصويري ديدار از خانواده هاي جانبازان به مناسبت روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)