گزارش تصويري ديدارفرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداء شهر هرات

گزارش تصويري ديدارفرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداء شهر هرات


گزارش تصويري ديدارفرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداء شهر هرات