شناسه : 360690
گزارش تصويري ديدارفرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداء شهر هرات

گزارش تصويري ديدارفرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداء شهر هرات


   
گزارش تصويري ديدارفرماندار ، امام جمعه ، معاون فرماندار و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداء شهر هرات

 

 

آدرس کوتاه :