شناسه : 343252

گزارش تصويري دومين جلسه برنامه ريزي و هماهنگي ستاد دهه فجر بخش مروستآدرس کوتاه :