شناسه : 360060
گزارش تصويري حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مهندس رضايي در نمازجمعه شهر هرات

گزارش تصويري حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مهندس رضايي در نمازجمعه شهر هرات


 
گزارش تصويري حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مهندس رضايي در نمازجمعه شهر هرات

 

آدرس کوتاه :