گزارش تصويري حضور بخشدار و امام جمعه در جمع معتكفين در مسجد جامع مروست

گزارش تصويري حضور بخشدار و امام جمعه در جمع معتكفين در مسجد جامع مروست