شناسه : 342292

گزارش تصويري حضور بخشدار در مراسم يادواره شهداء در دبيرستان دكتر عليم مروستيآدرس کوتاه :