شناسه : 355750
گزارش تصويري جلسه واگذاري اراضي شهرك صفائيه

گزارش تصويري جلسه واگذاري اراضي شهرك صفائيه


 
گزارش تصويري جلسه واگذاري اراضي شهرك صفائيه

 

آدرس کوتاه :