شناسه : 341002

گزارش تصويري جلسه هيئت مديره شركت تعاوني مسكن مهر مروست با حضور فرماندارآدرس کوتاه :