گزارش تصويري جلسه هماهنگي يادواره شهداء بخش مروست با حضور فرماندار و بخشدار

گزارش تصويري جلسه هماهنگي يادواره شهداء بخش مروست با حضور فرماندار و بخشدار