شناسه : 341372

گزارش تصويري جلسه هماهنگي راهپيمايي 13 آبان با حضور بخشدار و امام جمعهآدرس کوتاه :