شناسه : 342552

گزارش تصويري جلسه مردمي با حضور فرماندار ،بخشدار و امام جمعه مروستآدرس کوتاه :