گزارش تصويري جلسه مردمي با حضور فرماندار ،بخشدار و امام جمعه مروست

گزارش تصويري جلسه مردمي با حضور فرماندار ،بخشدار و امام جمعه مروست