شناسه : 361210
گزارش تصويري جلسه مراسم تحليف چهارمين دوره شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه مراسم تحليف چهارمين دوره شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي در محل فرمانداري


 
گزارش تصويري جلسه مراسم تحليف چهارمين دوره شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي در محل فرمانداري

 

آدرس کوتاه :