شناسه : 359070
گزارش تصويري جلسه فوق العاده شوراي اداري به منظور توديع و معارفه رئيس دادگستري شهرستان خاتم

گزارش تصويري جلسه فوق العاده شوراي اداري به منظور توديع و معارفه رئيس دادگستري شهرستان خاتم


 
گزارش تصويري جلسه فوق العاده شوراي اداري به منظور توديع و معارفه رئيس دادگستري شهرستان خاتم

 

آدرس کوتاه :