شناسه : 360660
گزارش تصويري جلسه فرماندار ، بخشدار مركزي با مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان

گزارش تصويري جلسه فرماندار ، بخشدار مركزي با مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان


 
گزارش تصويري جلسه فرماندار ، بخشدار مركزي با مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان

 

آدرس کوتاه :