شناسه : 359020
گزارش تصويري جلسه شوراي اداري و افتتاح استخر شنا شهر هرات با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، نماينده مجلس و فرماندار

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري و افتتاح استخر شنا شهر هرات با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، نماينده مجلس و فرماندار


           
گزارش تصويري جلسه شوراي اداري و افتتاح استخر شنا شهر هرات با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، نماينده مجلس و فرماندار

     

 

 

 

آدرس کوتاه :