شناسه : 358550
گزارش تصويري جلسه شوراي اداري شهرستان با حضور نمانيده ولي فقيه و امام جمعه يزد در كانون آيت ا... خاتمي شهر هرات

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري شهرستان با حضور نمانيده ولي فقيه و امام جمعه يزد در كانون آيت ا... خاتمي شهر هرات


   
گزارش تصويري جلسه شوراي اداري شهرستان با حضور نمانيده ولي فقيه و امام جمعه يزد در كانون آيت ا... خاتمي شهر هرات

 

 

آدرس کوتاه :