شناسه : 359310
گزارش تصويري جلسه شوراي اداري ، توديع و معارفه معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و سرپرست حراست فرمانداري خاتم

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري ، توديع و معارفه معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و سرپرست حراست فرمانداري خاتم


 
گزارش تصويري جلسه شوراي اداري ، توديع و معارفه معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و سرپرست حراست فرمانداري خاتم

 

آدرس کوتاه :