شناسه : 1470777
گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي در محل فرمانداري


 
گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي در محل فرمانداري

 

آدرس کوتاه :