شناسه : 1470813
گزارش تصويري جلسه ستاد اقامه نماز در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه ستاد اقامه نماز در محل فرمانداري


 
گزارش تصويري جلسه ستاد اقامه نماز در محل فرمانداري

 

آدرس کوتاه :