شناسه : 357910
گزارش تصويري جلسه توديع و معارفه شهردار هرات

گزارش تصويري جلسه توديع و معارفه شهردار هرات


گزارش تصويري جلسه توديع و معارفه شهردار هرات

آدرس کوتاه :