شناسه : 360600
گزارش تصويري جلسه تشكيل هيات اجرايي شوراهاي شهر هرات و مروست در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه تشكيل هيات اجرايي شوراهاي شهر هرات و مروست در محل فرمانداري


   
گزارش تصويري جلسه تشكيل هيات اجرايي شوراهاي شهر هرات و مروست در محل فرمانداري

 

 

آدرس کوتاه :