شناسه : 354270
گزارش تصويري جلسه تجليل فرماندار از پرسنل فرمانداري و تبريك سال جديد

گزارش تصويري جلسه تجليل فرماندار از پرسنل فرمانداري و تبريك سال جديد


گزارش تصويري جلسه تجليل فرماندار از پرسنل فرمانداري و تبريك سال جديد

آدرس کوتاه :