شناسه : 342562

گزارش تصويري جلسه بزرگداشت روز 9 دي و جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش مروست با حضور بخشدار و امام جمعهآدرس کوتاه :