شناسه : 343262

گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي و هماهنگي ستاد تسهيلات نوروزي با حضور بخشدار و امام جمعهآدرس کوتاه :