شناسه : 361230
گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي هفته دفاع مقدس در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي هفته دفاع مقدس در محل فرمانداري


گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي هفته دفاع مقدس در محل فرمانداري

آدرس کوتاه :