شناسه : 346412

گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم ارتحال حضرت امام خميني(ره) در محل بخشداريآدرس کوتاه :