شناسه : 360850
گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم ارتحال امام خميني (ره) در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم ارتحال امام خميني (ره) در محل فرمانداري


 
گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم ارتحال امام خميني (ره) در محل فرمانداري

 

آدرس کوتاه :