شناسه : 360920
گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي اردوهاي جهادي در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي اردوهاي جهادي در محل فرمانداري


   
گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي اردوهاي جهادي در محل فرمانداري

 

 

آدرس کوتاه :